Enum Direction

Kierunek

Wyliczenie reprezentujące możliwe kierunki, które można przesunąć w arkuszu kalkulacyjnym za pomocą klawiszy strzałek.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.Direction.UP.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UPEnumKierunek malejącego indeksów wierszy.
DOWNEnumKierunek indeksów wierszy rosnących.
PREVIOUSEnumKierunek malejącego indeksów kolumn.
NEXTEnumKierunek wzrostu indeksów kolumn.