Enum Direction

Kierunek

Wyliczenie reprezentujące możliwe kierunki przenoszenia w arkuszu kalkulacyjnym przy użyciu klawiszy strzałek.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UPEnumKierunek spadku indeksów wierszy.
DOWNEnumKierunek zwiększania indeksów wierszy.
PREVIOUSEnumKierunek spadku indeksów kolumnowych.
NEXTEnumKierunek zwiększania indeksów kolumnowych.