Enum Dimension

Wymiar

Lista możliwych wskazówek dotyczących zapisywania danych w arkuszu kalkulacyjnym.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.Dimension.COLUMNS.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
COLUMNSEnumWymiar kolumny (pionowy).
ROWSEnumWymiar wiersza (poziomy).