Enum Dimension

Wymiar

Lista możliwych kierunków, dla których dane mogą być przechowywane w arkuszu kalkulacyjnym.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
COLUMNSEnumWymiar kolumny (pionowa).
ROWSEnumWymiar wiersza (poziomy).