Enum DataSourceParameterType

DataSourceParameterType

Wyliczenie typów parametrów źródła danych.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.DataSourceParameterType.CELL.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
DATA_SOURCE_PARAMETER_TYPE_UNSUPPORTEDEnumTyp parametru źródła danych, który nie jest obsługiwany w Apps Script.
CELLEnumWartość parametru źródła danych zależy od komórki.