Enum AutoFillSeries

Seria autouzupełniania

Lista typów serii używanych do obliczania wartości autouzupełniania. Sposób, w jaki serie wpływają na obliczone wartości, różni się w zależności od typu i ilości danych źródłowych.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
DEFAULT_SERIESEnumDomyślny: Automatyczne wypełnianie tego ustawienia powoduje dodanie pustych komórek do rozwiniętego zakresu wraz z wartościami dotychczasowych wartości.
ALTERNATE_SERIESEnumAutomatyczne wypełnianie tego ustawienia powoduje wypełnienie pustych komórek w rozwiniętym zakresie kopiami istniejących wartości.