Enum TextBaselineOffset

TextBaselineOffset

Wartość przesunięcia tekstu w pionie względem jego normalnego położenia.

Aby wywołać wyliczenie, musisz wywołać jego klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SlidesApp.TextBaselineOffset.SUPERSCRIPT.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNSUPPORTEDEnumNieobsługiwane przesunięcie linii bazowej tekstu.
NONEEnumTekst nie jest odsunięty w pionie.
SUPERSCRIPTEnumTekst zostanie przesunięty w pionie do góry.
SUBSCRIPTEnumTekst zostanie przesunięty w pionie w dół.