Enum TextBaselineOffset

TextBaselineOffset

Przesunięcie tekstu w pionie od jego normalnego położenia.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SlidesApp.TextBaselineOffset.SUPERSCRIPT.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNSUPPORTEDEnumNieobsługiwane przesunięcie linii bazowej tekstu.
NONEEnumTekst nie jest odsunięty w pionie.
SUPERSCRIPTEnumTekst jest przesunięty w pionie w górę.
SUBSCRIPTEnumTekst jest przesunięty w pionie w dół.