Class Point

Punkt

Punkt reprezentujący lokalizację.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getX()NumberPobiera współrzędną poziomą mierzoną w punktach.
getY()NumberPobiera współrzędną pionową mierzoną w punktach.

Szczegółowa dokumentacja

getX()

Pobiera współrzędną poziomą mierzoną w punktach.

Powroty

Number


getY()

Pobiera współrzędną pionową mierzoną w punktach.

Powroty

Number