Class Point

Punkt

Punkt reprezentujący lokalizację.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getX()NumberPobiera współrzędną poziomą (punkty).
getY()NumberPobiera współrzędną pionową mierzoną w punktach.

Szczegółowa dokumentacja

getX()

Pobiera współrzędną poziomą (punkty).

Zwróć

Number


getY()

Pobiera współrzędną pionową mierzoną w punktach.

Zwróć

Number