Class Paragraph

Akapit

Segment tekstu zakończony znakiem nowego wiersza.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getIndex()IntegerZwraca indeks nowego wiersza akapitu.
getRange()TextRangeZwraca element TextRange obejmujący tekst w akapicie zakończony znakiem nowego wiersza tego obiektu.

Szczegółowa dokumentacja

getIndex()

Zwraca indeks nowego wiersza akapitu. Zwraca wartość null, jeśli nowy wiersz został usunięty.

Powroty

Integer

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getRange()

Zwraca element TextRange obejmujący tekst w akapicie zakończony znakiem nowego wiersza tego obiektu. Zwraca wartość null, jeśli nowy wiersz akapitu został usunięty.

Powroty

TextRange

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations