Class Paragraph

Akapit

Segment tekstu zakończona znakiem nowego wiersza.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getIndex()IntegerZwraca indeks nowego wiersza akapitu.
getRange()TextRangeZwraca ciąg tekstowy TextRange zawierający tekst w akapicie zakończony przez ten znak nowego wiersza.

Szczegółowa dokumentacja

getIndex()

Zwraca indeks nowego wiersza akapitu. Zwraca wartość null, jeśli nowy wiersz został usunięty.

Zwróć

Integer

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getRange()

Zwraca ciąg tekstowy TextRange zawierający tekst w akapicie zakończony przez ten znak nowego wiersza. Zwraca null, jeśli nowy wiersz akapitu został usunięty.

Zwróć

TextRange

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations