Enum PageElementType

PageElementType

Typ elementu strony.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNSUPPORTEDEnumReprezentuje element strony, który nie jest obsługiwany i nie może być dokładniej sklasyfikowany.
SHAPEEnumOdzwierciedla ogólny kształt, który nie ma bardziej szczegółowej klasyfikacji.
IMAGEEnumReprezentuje obraz.
VIDEOEnumReprezentuje film.
TABLEEnumReprezentuje tabelę.
GROUPEnumReprezentuje zbiór elementów strony połączonych w jedną jednostkę.
LINEEnumReprezentuje linię.
WORD_ARTEnumObraz reprezentuje sztukę słowną.
SHEETS_CHARTEnumReprezentuje połączony wykres umieszczony w Arkuszach Google.