Enum PageElementType

PageElementType

Typ elementu strony.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SlidesApp.PageElementType.SHAPE.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNSUPPORTEDEnumReprezentuje element strony, który nie jest obsługiwany i nie można go dalej sklasyfikować.
SHAPEEnumReprezentuje ogólny kształt, który nie ma bardziej szczegółowej klasyfikacji.
IMAGEEnumReprezentuje obraz.
VIDEOEnumReprezentuje film.
TABLEEnumReprezentuje tabelę.
GROUPEnumReprezentuje zbiór elementów strony połączonych w jedną jednostkę.
LINEEnumReprezentuje linię.
WORD_ARTEnumReprezentuje obiekt WordArt.
SHEETS_CHARTEnumReprezentuje połączony wykres umieszczony z Arkuszy Google.