Enum PageElementType

PageElementType

Typ elementu strony.

Aby wywołać wyliczenie, musisz wywołać jego klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SlidesApp.PageElementType.SHAPE.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNSUPPORTEDEnumReprezentuje element strony, który nie jest obsługiwany i nie można go sklasyfikować.
SHAPEEnumReprezentuje ogólny kształt, który nie ma bardziej szczegółowej klasyfikacji.
IMAGEEnumReprezentuje obraz.
VIDEOEnumReprezentuje film.
TABLEEnumReprezentuje tabelę.
GROUPEnumReprezentuje zbiór elementów strony połączonych w jedną jednostkę.
LINEEnumReprezentuje linię.
WORD_ARTEnumReprezentuje tekst WordArt.
SHEETS_CHARTEnumReprezentuje wykres, do którego prowadzi link umieszczony z Arkuszy Google.
SPEAKER_SPOTLIGHTEnumReprezentuje okienko prezentującego.