Enum PageBackgroundType

PageBackgroundType

Rodzaje tła strony.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SlidesApp.PageBackgroundType.SOLID.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNSUPPORTEDEnumNieobsługiwany typ tła strony.
NONEEnumBrak wypełnienia, więc tło jest renderowane na białe.
SOLIDEnumWypełnienie jednolitym kolorem.
PICTUREEnumObraz, który jest rozciągnięty, aby wypełnić stronę.