Class Link

Link

Link hipertekstowy.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getLinkType()LinkTypeZwraca wartość LinkType.
getLinkedSlide()SlideZwraca połączony element Slide w przypadku linków innych niż adresy URL (jeśli istnieje).
getSlideId()StringZwraca identyfikator połączonego elementu Slide lub null, jeśli LinkType nie ma wartości LinkType.SLIDE_ID.
getSlideIndex()IntegerZwraca liczony od zera indeks połączonego elementu Slide lub null, jeśli LinkType nie jest wartością LinkType.SLIDE_INDEX.
getSlidePosition()SlidePositionZwraca wartość SlidePosition połączonego elementu Slide lub null, jeśli LinkType nie ma wartości LinkType.SLIDE_POSITION.
getUrl()StringZwraca adres URL do zewnętrznej strony internetowej lub null, jeśli LinkType nie ma wartości LinkType.URL.

Szczegółowa dokumentacja

getLinkType()

Zwraca wartość LinkType.

var link = shape.getLink();
if (link != null) {
 Logger.log('Shape has a link of type: ' + link.getLinkType());
}

Powroty

LinkType

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getLinkedSlide()

Zwraca połączony element Slide w przypadku linków innych niż adresy URL (jeśli istnieje). Zwraca wartość null, jeśli slajdu nie ma w prezentacji lub jeśli LinkType to LinkType.URL.

var link = shape.getLink();
if (link != null && link.getLinkType() != SlidesApp.LinkType.URL) {
 Logger.log('Shape has link to slide: ' + link.getLinkedSlide());
}

Powroty

Slide

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getSlideId()

Zwraca identyfikator połączonego elementu Slide lub null, jeśli LinkType nie ma wartości LinkType.SLIDE_ID.

Pamiętaj, że slajd ze zwróconym identyfikatorem może nie istnieć.

var link = shape.getLink();
if (link != null && link.getLinkType() == SlidesApp.LinkType.SLIDE_ID) {
 Logger.log('Shape has link to slide with ID: ' + link.getSlideId());
}

Powroty

String

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getSlideIndex()

Zwraca liczony od zera indeks połączonego elementu Slide lub null, jeśli LinkType nie jest wartością LinkType.SLIDE_INDEX.

Pamiętaj, że slajd w zwróconym indeksie może nie istnieć.

var link = shape.getLink();
if (link != null && link.getLinkType() == SlidesApp.LinkType.SLIDE_INDEX) {
 Logger.log('Shape has link to slide with index: ' + link.getSlideIndex());
}

Powroty

Integer

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getSlidePosition()

Zwraca wartość SlidePosition połączonego elementu Slide lub null, jeśli LinkType nie ma wartości LinkType.SLIDE_POSITION.

Pamiętaj, że slajd ze zwróconą pozycją względną może nie istnieć.

var link = shape.getLink();
if (link != null && link.getLinkType() == SlidesApp.LinkType.SLIDE_POSITION) {
 Logger.log('Shape has link to slide with relative position: ' + link.getSlidePosition());
}

Powroty

SlidePosition

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getUrl()

Zwraca adres URL do zewnętrznej strony internetowej lub null, jeśli LinkType nie ma wartości LinkType.URL.

var link = shape.getLink();
if (link != null && link.getLinkType() == SlidesApp.LinkType.URL) {
 Logger.log('Shape has link to URL: ' + link.getUrl());
}

Powroty

String

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations