Class AffineTransform

AffineTransform

Tablica 3 x 3 służąca do przekształcania współrzędnych źródła (x1, y1) w współrzędne miejsca docelowego (x2, y2) zgodnie z mnożeniem macierzy:

[ x2 ]  [ scaleX shearX translateX ] [ x1 ]
[ y2 ] = [ shearY scaleY translateY ] [ y1 ]
[ 1 ]  [  0   0    1   ] [ 1 ]

Po przekształceniu

x2 = scaleX * x1 + shearX * y1 + translateX
y2 = scaleY * y1 + shearY * x1 + translateY

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getScaleX()NumberPobiera element skalowania współrzędnych X.
getScaleY()NumberPobiera element skalowania współrzędnych Y.
getShearX()NumberPobiera element wycinania współrzędnych X.
getShearY()NumberPobiera element wycinania współrzędnych Y.
getTranslateX()NumberPobiera element przesunięcia współrzędnych X w punktach.
getTranslateY()NumberPobiera element przesunięcia Y w punktach.
toBuilder()AffineTransformBuilderZwraca nowy element AffineTransformBuilder na podstawie tej przekształcenia.

Szczegółowa dokumentacja

getScaleX()

Pobiera element skalowania współrzędnych X.

Zwróć

Number


getScaleY()

Pobiera element skalowania współrzędnych Y.

Zwróć

Number


getShearX()

Pobiera element wycinania współrzędnych X.

Zwróć

Number


getShearY()

Pobiera element wycinania współrzędnych Y.

Zwróć

Number


getTranslateX()

Pobiera element przesunięcia współrzędnych X w punktach.

Zwróć

Number


getTranslateY()

Pobiera element przesunięcia Y w punktach.

Zwróć

Number


toBuilder()

Zwraca nowy element AffineTransformBuilder na podstawie tej przekształcenia.

Zwróć

AffineTransformBuilder