Class UserProperties

UserProperties

Wycofano. Ta klasa została wycofana i nie należy jej używać w nowych skryptach.

Właściwości użytkownika to pary klucz-wartość unikalne dla użytkownika. Właściwości użytkownika są ograniczone do użytkownika. Każdy skrypt działający pod tożsamości użytkownika ma dostęp tylko do właściwości tego użytkownika.

Wycofane metody