Enum Color

Kolor

Wyliczenie reprezentujące nazwane kolory dostępne do użycia na obrazach map.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: Maps.Color.BLACK.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
BLACKEnum
BROWNEnum
GREENEnum
PURPLEEnum
YELLOWEnum
BLUEEnum
GRAYEnum
ORANGEEnum
REDEnum
WHITEEnum