Class JdbcStruct

JdbcStruct

Struct ของ JDBC หากต้องการดูเอกสารของชั้นเรียนนี้ โปรดดู java.sql.Struct

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getAttributes()Object[]หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Struct#getAttributes()
getSQLTypeName()Stringหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Struct#getSQLTypeName()

เอกสารประกอบโดยละเอียด

getAttributes()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Struct#getAttributes()

รีเทิร์น

Object[] — ค่าแอตทริบิวต์ตามลำดับของโครงสร้างนี้


getSQLTypeName()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Struct#getSQLTypeName()

รีเทิร์น

String — ชื่อประเภทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของประเภทโครงสร้าง SQL ที่โครงสร้างนี้เป็นตัวแทน