Class JdbcRowId

JdbcRowId

RowId ของ JDBC หากต้องการดูเอกสารของชั้นเรียนนี้ โปรดดู java.sql.RowId

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getBytes()Byte[]หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.RowId#getBytes()

เอกสารประกอบโดยละเอียด

getBytes()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.RowId#getBytes()

รีเทิร์น

Byte[] — ไบต์ที่แทน ROWID ที่ JdbcRowId นี้แสดง