Class HtmlOutputMetaTag

HtmlOutputMetaTag

HtmlOutput.addMetaTag(name, content) çağrısıyla sayfaya eklenen meta etiketi temsil eden bir nesne.

var output = HtmlService.createHtmlOutput('<b>Hello, world!</b>');
output.addMetaTag('viewport', 'width=device-width, initial-scale=1');

var tags = output.getMetaTags();
Logger.log('<meta name="%s" content="%s"/>', tags[0].getName(), tags[0].getContent());

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
getContent()StringBu meta etiketin içeriğini alır.
getName()StringBu HtmlOutputMetaTag öğesinin adını alır.

Ayrıntılı belgeler

getContent()

Bu meta etiketin içeriğini alır.

Return

String - bu meta etiketin içeriği.


getName()

Bu HtmlOutputMetaTag öğesinin adını alır.

Return

String - bu meta etiketin adı.