Class CheckboxGridValidationBuilder

CheckboxGridValidationBuilder

Element DataValidationBuilder dla: CheckboxGridValidation.

// Add a checkbox grid item to a form and restrict it to one response per column.
var checkboxGridItem = form.addCheckboxGridItem();
checkboxGridItem.setTitle('Where did you celebrate New Years?')
  .setRows(['New York', 'San Francisco', 'London'])
  .setColumns(['2014', '2015', '2016', '2017']);
var checkboxGridValidation = FormApp.createcheckboxGridValidation()
  .setHelpText(“Select one item per column.”)
  .requireLimitOneResponsePerColumn()
  .build();
checkboxGridItem.setValidation(checkboxGridValidation);

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
requireLimitOneResponsePerColumn()CheckboxGridValidationBuilderWymagana jest maksymalnie 1 odpowiedź na kolumnę dla elementu siatki.

Szczegółowa dokumentacja

requireLimitOneResponsePerColumn()

Wymagana jest maksymalnie 1 odpowiedź na kolumnę dla elementu siatki.

Powroty

CheckboxGridValidationBuilder – kreator weryfikacji na potrzeby łańcuchów