Class FileIterator

FileIterator

Iterator, który umożliwia skryptom powtarzanie potencjalnie dużej kolekcji plików. iteratory plików są dostępne w DriveApp i Folder.

// Log the name of every file in the user's Drive.
var files = DriveApp.getFiles();
while (files.hasNext()) {
  var file = files.next();
  Logger.log(file.getName());
}

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getContinuationToken()StringPobiera token, którego można użyć do wznowienia tej iteracji w późniejszym czasie.
hasNext()BooleanOkreśla, czy wywołanie metody next() spowoduje zwrócenie elementu.
next()FilePobiera następny element w kolekcji plików lub folderów.

Szczegółowa dokumentacja

getContinuationToken()

Pobiera token, którego można użyć do wznowienia tej iteracji w późniejszym czasie. Ta metoda jest przydatna, jeśli przetwarzanie iteratora w jednym wykonaniu spowodowałoby przekroczenie maksymalnego czasu wykonania. Tokeny kontynuacji są zwykle ważne przez tydzień.

Powroty

String – token kontynuacji, który umożliwia wznowienie tej iteracji z elementami, które pozostały w iteratorze podczas generowania tokena


hasNext()

Określa, czy wywołanie metody next() spowoduje zwrócenie elementu.

Powroty

Booleantrue, jeśli next() zwróci produkt; false, jeśli nie


next()

Pobiera następny element w kolekcji plików lub folderów. Jeśli nie ma żadnych elementów, zgłasza wyjątek.

Powroty

File – następny element w kolekcji,