Enum TextAlignment

TextWyrównaj

Lista typów wyrównań tekstu.

Aby wywołać wyliczenie, musisz wywołać jego klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: DocumentApp.TextAlignment.NORMAL.

// Make the first character in the first paragraph be superscript.
var text = DocumentApp.getActiveDocument().getBody().getParagraphs()[0].editAsText();
text.setTextAlignment(0, 0, DocumentApp.TextAlignment.SUPERSCRIPT);

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
NORMALEnumNormalne wyrównanie tekstu.
SUPERSCRIPTEnumWyrównanie tekstu w indeksie górnym.
SUBSCRIPTEnumWyrównanie tekstu w indeksie dolnym.