Enum HorizontalAlignment

HorizontalAlignment

Lista obsługiwanych typów wyrównania w poziomie.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: DocumentApp.HorizontalAlignment.LEFT.

Za pomocą wyliczenia HorizontalAlignment możesz manipulować wyrównaniem treści Paragraph.

var body = DocumentApp.getActiveDocument().getBody();

// Insert a paragraph and a table at the start of document.
var par1 = body.insertParagraph(0, "Center");
var table = body.insertTable(1, [['Left', 'Right']]);
var par2 = table.getCell(0, 0).getChild(0).asParagraph();
var par3 = table.getCell(0, 0).getChild(0).asParagraph();

// Center align the first paragraph.
par1.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.CENTER);

// Left align the first cell.
par2.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.LEFT);

// Right align the second cell.
par3.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.RIGHT);

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
LEFTEnumOpcja wyrównania do lewej.
CENTEREnumOpcja wyrównania do środka.
RIGHTEnumOpcja wyrównania do prawej.
JUSTIFYEnumOpcja wyjustowania.