Enum FontFamily

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
FontFamily

Wycofane. Metody getFontFamily() i setFontFamily(String) używają teraz nazw ciągów tekstowych dla tych czcionek. Mimo że ta wartość typu enum została wycofana, będzie nadal dostępna dla zgodności ze starszymi skryptami.

Lista obsługiwanych czcionek.

Użyj wyliczenia FontFamily, aby ustawić czcionkę dla zakresu tekstu, elementu lub dokumentu.

var body = DocumentApp.getActiveDocument().getBody();

// Insert a paragraph at the start of the document.
body.insertParagraph(0, "Hello, Apps Script!");

// Set the document font to Calibri.
body.editAsText().setFontFamily(DocumentApp.FontFamily.CALIBRI);

// Set the first paragraph font to Arial.
body.getParagraphs()[0].setFontFamily(DocumentApp.FontFamily.ARIAL);

// Set "Apps Script" to Comic Sans MS.
var text = 'Apps Script';
var a = body.getText().indexOf(text);
var b = a + text.length - 1;
body.editAsText().setFontFamily(a, b, DocumentApp.FontFamily.COMIC_SANS_MS);