Class Bookmark

Zakładka

Obiekt reprezentujący zakładkę.

// Insert a bookmark at the cursor position and log its ID.
var doc = DocumentApp.getActiveDocument();
var cursor = doc.getCursor();
var bookmark = doc.addBookmark(cursor);
Logger.log(bookmark.getId());

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getId()StringPobiera identyfikator elementu Bookmark.
getPosition()PositionPobiera Position z: Bookmark w: Document.
remove()voidUsuwa Bookmark.

Szczegółowa dokumentacja

getId()

Pobiera identyfikator elementu Bookmark. Identyfikator jest unikalny w obrębie dokumentu.

Powroty

String – unikalny identyfikator elementu Bookmark, który jest unikalny w obrębie dokumentu;

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/documents

getPosition()

Pobiera Position z: Bookmark w: Document. Pole Position pozostaje dokładne, dopóki nie zostanie usunięte Bookmark – nawet wtedy, gdy skrypt zmieni strukturę dokumentu.

Powroty

Position – pozycja kolumny Bookmark

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/documents

remove()

Usuwa Bookmark. Wywołanie tej metody na urządzeniu Bookmark, który został już usunięty, nie daje żadnego efektu.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/documents