Enum EntryPointFeature

EntryPointFeature

Wartość Enum określająca funkcje punktu wejścia, które może utworzyć dodatek do rozmów wideo.

Aby wywołać wyliczenie, musisz wywołać jego klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: ConferenceDataService.EntryPointFeature.TOLL.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNKNOWN_FEATUREEnumNie używać. Jako wartość domyślna ze względu na zgodność
TOLLEnumMa zastosowanie tylko do punktu wejścia PHONE. Opłata za połączenie z numerem płatnym jest naliczana przez osobę dzwoniącą. Numer nie może być jednocześnie bezpłatny i bezpłatny.
TOLL_FREEEnumMa zastosowanie tylko do punktu wejścia PHONE. W przypadku rozmówcy połączenie z bezpłatnym numerem jest bezpłatne. Numer nie może być jednocześnie płatny i bezpłatny.