Class ConferenceParameter

ConferenceParameter

Parametr związany z rozwiązaniem jest dostępny przed użyciem dodatku. Ten parametr jest zachowywany w danych rozmowy wideo i, jeśli konieczna jest aktualizacja lub usunięcie, jest przekazywany do dodatku. Przykład użycia:

var conferenceParameter = ConferenceDataService.newConferenceParameter()
    .setKey('meetingId')
    .setValue('123456');

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
setKey(key)ConferenceParameterUstawia klucz obiektu ConferenceParameter.
setValue(value)ConferenceParameterUstawia wartość tego parametru ConferenceParameter.

Szczegółowa dokumentacja

setKey(key)

Ustawia klucz obiektu ConferenceParameter. Maksymalna długość tego pola to 50 znaków. To pole jest wymagane.

Parametry

NazwaTypOpis
keyStringKlucz do ustawienia.

Powroty

ConferenceParameter – ten obiekt do tworzenia łańcuchów,

Rzuty

Error – jeśli podany klucz jest za długi.


setValue(value)

Ustawia wartość tego parametru ConferenceParameter. Maksymalna długość tego pola to 1024 znaki. To pole jest wymagane.

Parametry

NazwaTypOpis
valueStringWartość do ustawienia.

Powroty

ConferenceParameter – ten obiekt do tworzenia łańcuchów,

Rzuty

Error – jeśli podana wartość jest za długa.