Enum ChartType

ChartType

Typy wykresów obsługiwane przez usługę Wykresy.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: Charts.ChartType.TIMELINE.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
TIMELINEEnumWykres z osią czasu.
AREAEnumWykres warstwowy
BAREnumWykres słupkowy
BUBBLEEnumWykres bąbelkowy.
CANDLESTICKEnumWykres świecowy.
COLUMNEnumWykres kolumnowy
COMBOEnumWykres kombi
GAUGEEnumWykres wskaźnikowy.
GEOEnumWykres geograficzny.
HISTOGRAMEnumHistogram
RADAREnumWykres radarowy.
LINEEnumWykres liniowy
ORGEnumWykres organizacyjny.
PIEEnumWykres kołowy
SCATTEREnumwykres punktowy,
SPARKLINEEnumMiniwykres.
STEPPED_AREAEnumWykres warstwowy krokowy.
TABLEEnumWykres tabelaryczny
TREEMAPEnumWykres diagramu.
WATERFALLEnumWykres kaskadowy.