Class ChartOptions

ChartOptions

Wyświetla opcje skonfigurowane obecnie dla obiektu Chart, takie jak wysokość, kolor itp.

Informacje o dostępnych opcjach znajdziesz w dokumentacji wizualizacji. Szczegółowe opcje każdego wykresu znajdziesz, klikając go w galerii wykresów.

Tych opcji nie można zmienić.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
get(option)ObjectZwraca opcję skonfigurowaną dla tego wykresu.
getOrDefault(option)ObjectZwraca opcję skonfigurowaną dla tego wykresu.

Szczegółowa dokumentacja

get(option)

Zwraca opcję skonfigurowaną dla tego wykresu.

Parametry

NazwaTypOpis
optionStringCiąg znaków reprezentujący żądaną opcję.

Powroty

Object – wartość ustawiona obecnie dla określonej opcji, lub null, jeśli opcja nie została ustawiona.


getOrDefault(option)

Zwraca opcję skonfigurowaną dla tego wykresu. Jeśli opcja wykresu nie jest ustawiona, zwraca wartość domyślną tej opcji (jeśli jest dostępna) lub null, jeśli wartość domyślna jest niedostępna.

Parametry

NazwaTypOpis
optionStringCiąg znaków reprezentujący żądaną opcję.

Powroty

Object – wartość ustawiona obecnie dla określonej opcji. Jeśli opcja nie została ustawiona i dostępna jest wartość domyślna, zwraca wartość domyślną.