Enum ChartHiddenDimensionStrategy

ChartHiddenDimensionStrategy

Sposób przedstawiania na wykresie ukrytych wymiarów w źródle.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: Charts.ChartHiddenDimensionStrategy.IGNORE_ROWS.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
IGNORE_BOTHEnumWartość domyślna. Wykresy pomijają ukryte kolumny i ukryte wiersze.
IGNORE_ROWSEnumWykresy pomijają tylko ukryte wiersze.
IGNORE_COLUMNSEnumWykresy pomijają tylko ukryte kolumny.
SHOW_BOTHEnumWykresy nie pomijają ukrytych kolumn ani ukrytych wierszy.