Enum SelectionInputType

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
ประเภทอินพุตการเลือก

ประเภทของอินพุตการเลือก

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
CHECK_BOXEnumรูปแบบการป้อนข้อมูลของช่องทําเครื่องหมาย ค่าเริ่มต้น
RADIO_BUTTONEnumรูปแบบอินพุตวิทยุ เลือกได้สูงสุด 1 รายการในกลุ่ม
DROPDOWNEnumรูปแบบการป้อนข้อมูลการเลือกเมนูแบบเลื่อนลง