Enum SelectionInputType

SelectionInputType

รูปแบบของรายการที่ผู้ใช้เลือกได้ ตัวเลือกที่ต่างกันจะรองรับการโต้ตอบ คนละประเภทกัน เช่น ผู้ใช้สามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายได้หลายช่อง แต่สามารถเลือกได้เพียง 1 รายการจากเมนูแบบเลื่อนลง

อินพุตการเลือกแต่ละรายการรองรับการเลือกประเภทเดียว เช่น ไม่รองรับการรวมช่องทำเครื่องหมายและสวิตช์

ใช้ได้กับแอป Google Chat และส่วนเสริมของ Google Workspace

หากต้องการเรียก enum ให้เรียกคลาส ชื่อ และพร็อพเพอร์ตี้ระดับบนสุด เช่น CardService.SelectionInput.CHECK_BOX

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
CHECK_BOXEnumรูปแบบการป้อนข้อมูลช่องทำเครื่องหมาย ค่าเริ่มต้น
RADIO_BUTTONEnumรูปแบบการป้อนข้อมูลของปุ่มตัวเลือก เลือกได้สูงสุด 1 รายการในกลุ่ม
DROPDOWNEnumรูปแบบการป้อนข้อมูลการเลือกเมนูแบบเลื่อนลง
SWITCHEnumชุดสวิตช์ ผู้ใช้เปิดสวิตช์ได้อย่างน้อย 1 รายการ
MULTI_SELECTEnumเมนูการเลือกหลายรายการสำหรับข้อมูลแบบคงที่หรือแบบไดนามิก