Enum ImageStyle

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
สไตล์รูปภาพ

Enum ที่กําหนดสไตล์การครอบตัดรูปภาพ

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
SQUAREEnumไม่มีการครอบตัด ค่าเริ่มต้น
CIRCLEEnumครอบตัดเป็นรูปร่างวงกลม