Enum MimeType

MimeType

Wyliczenie zapewniające dostęp do deklaracji typu MIME bez konieczności wpisywania ciągów tekstowych. Metody, które wymagają typu MIME wyrenderowanego jako ciąg znaków (np. 'image/png'), również akceptują dowolne z podanych niżej wartości, o ile obsługują podstawowy typ MIME.

// Use MimeType enum to log the name of every Google Doc in the user's Drive.
var docs = DriveApp.getFilesByType(MimeType.GOOGLE_DOCS);
while (docs.hasNext()) {
 var doc = docs.next();
 Logger.log(doc.getName())
}

// Use plain string to log the size of every PNG in the user's Drive.
var pngs = DriveApp.getFilesByType('image/png');
while (pngs.hasNext()) {
 var png = pngs.next();
 Logger.log(png.getSize());
}

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
GOOGLE_APPS_SCRIPTEnumPrzedstawienie typu MIME dla projektu Google Apps Script.
GOOGLE_DRAWINGSEnumPrzedstawienie typu MIME pliku Rysunków Google.
GOOGLE_DOCSEnumPrzedstawienie typu MIME pliku Dokumentów Google.
GOOGLE_FORMSEnumPrzedstawienie typu MIME pliku Formularzy Google.
GOOGLE_SHEETSEnumReprezentacja typu MIME pliku Arkuszy Google.
GOOGLE_SITESEnumPrzedstawienie typu MIME pliku Witryn Google.
GOOGLE_SLIDESEnumOpis typu MIME pliku Prezentacji Google.
FOLDEREnumPrezentacja typu MIME folderu Dysku Google.
SHORTCUTEnumPrzedstawienie typu MIME skrótu do Dysku Google.
BMPEnumPrzedstawienie typu MIME pliku graficznego BMP (zwykle .bmp).
GIFEnumPrzedstawienie typu MIME pliku graficznego GIF (zwykle .gif).
JPEGEnumPrzedstawienie typu MIME pliku graficznego JPEG (zwykle .jpg).
PNGEnumPrzedstawienie typu MIME pliku graficznego PNG (zwykle .png).
SVGEnumPrzedstawienie typu MIME pliku graficznego SVG (zwykle .svg).
PDFEnumPrzedstawienie typu MIME pliku PDF (zwykle .pdf).
CSSEnumReprezentacja typu MIME pliku tekstowego CSS (zwykle .css).
CSVEnumReprezentacja typu MIME pliku tekstowego CSV (zwykle .csv).
HTMLEnumPrzedstawienie typu MIME pliku tekstowego HTML (zwykle .html).
JAVASCRIPTEnumPrzedstawienie typu MIME pliku tekstowego JavaScript (zwykle .js).
PLAIN_TEXTEnumPrzedstawienie typu MIME w przypadku pliku tekstowego (zwykle .txt).
RTFEnumPrzedstawienie typu MIME w przypadku pliku sformatowanego (zwykle .rtf).
OPENDOCUMENT_GRAPHICSEnumPrzedstawienie typu MIME pliku graficznego OpenDocument (zwykle .odg).
OPENDOCUMENT_PRESENTATIONEnumPrzedstawienie typu MIME pliku prezentacji w formacie OpenDocument (zwykle .odp).
OPENDOCUMENT_SPREADSHEETEnumPrzedstawienie typu MIME pliku arkusza kalkulacyjnego OpenDocument (zwykle .ods).
OPENDOCUMENT_TEXTEnumPrzedstawienie typu MIME w pliku edytora tekstu OpenDocument (zwykle .odt).
MICROSOFT_EXCELEnumPrezentacja typu MIME w pliku arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel (zwykle jest to .xlsx).
MICROSOFT_EXCEL_LEGACYEnumPrezentacja typu MIME w starszym pliku programu Microsoft Excel (zwykle .xls).
MICROSOFT_POWERPOINTEnumPrezentacja typu MIME pliku prezentacji programu Microsoft PowerPoint (zwykle .pptx).
MICROSOFT_POWERPOINT_LEGACYEnumPrezentacja typu MIME starszego pliku programu Microsoft PowerPoint (zwykle .ppt).
MICROSOFT_WORDEnumReprezentacja typu MIME pliku dokumentu programu Microsoft Word (zwykle .docx).
MICROSOFT_WORD_LEGACYEnumPrzedstawienie typu MIME w starszym pliku programu Microsoft Word (zwykle w formacie .doc).
ZIPEnumPrzedstawienie typu MIME pliku archiwum ZIP (zwykle .zip).