Enum MimeType

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
Typ MIME

Wyliczenie udostępniające deklaracje typu MIME bez konieczności pisania ciągów. Metody, które oczekują typu MIME renderowanego jako ciąg znaków (np. 'image/png'), również mogą przyjmować dowolne z podanych niżej wartości, o ile są zgodne z podstawowym typem MIME.

// Use MimeType enum to log the name of every Google Doc in the user's Drive.
var docs = DriveApp.getFilesByType(MimeType.GOOGLE_DOCS);
while (docs.hasNext()) {
 var doc = docs.next();
 Logger.log(doc.getName())
}

// Use plain string to log the size of every PNG in the user's Drive.
var pngs = DriveApp.getFilesByType('image/png');
while (pngs.hasNext()) {
 var png = pngs.next();
 Logger.log(png.getSize());
}

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
GOOGLE_APPS_SCRIPTEnumPrezentacja typu MIME projektu Google Apps Script.
GOOGLE_DRAWINGSEnumPrezentacja typu MIME pliku Rysunków Google.
GOOGLE_DOCSEnumPrezentacja typu MIME pliku Google Docs.
GOOGLE_FORMSEnumPrezentacja typu MIME pliku Google.
GOOGLE_SHEETSEnumSymbol MIME pliku w Arkuszach Google.
GOOGLE_SITESEnumPrezentacja typu MIME pliku Witryny Google.
GOOGLE_SLIDESEnumPrezentacja typu MIME pliku Google Slides.
FOLDEREnumPrezentacja typu MIME folderu Dysku Google.
SHORTCUTEnumPrezentacja typu MIME skrótu na Dysku Google.
BMPEnumPrezentacja typu MIME pliku graficznego BMP (zwykle .bmp).
GIFEnumSymbol MIME pliku graficznego w formacie GIF (zazwyczaj w formacie .gif).
JPEGEnumPrezentacja typu MIME pliku graficznego JPEG (zazwyczaj .jpg).
PNGEnumSymbol MIME pliku graficznego w formacie PNG (zwykle: .png).
SVGEnumSymbol MIME pliku graficznego SVG (zwykle .svg).
PDFEnumPrzedstawienie typu MIME pliku PDF (zwykle jest to PDF).
CSSEnumSymbol MIME typu pliku tekstowego CSS (zwykle .css).
CSVEnumPrzedstawienie typu pliku MIME w przypadku pliku tekstowego CSV (zwykle jest to plik .csv).
HTMLEnumPrzedstawienie typu MIME pliku tekstowego HTML (zwykle jest on w formacie .html).
JAVASCRIPTEnumPrezentacja typu MIME pliku tekstowego JavaScript (zwykle .js).
PLAIN_TEXTEnumPrezentacja pliku MIME w postaci zwykłego tekstu (zazwyczaj w formacie .txt).
RTFEnumPrezentacja typu MIME pliku tekstowego (zwykle .rtf).
OPENDOCUMENT_GRAPHICSEnumPrezentacja typu MIME pliku graficznego OpenDocument (zwykle jest to .odg).
OPENDOCUMENT_PRESENTATIONEnumPrezentacja typu MIME pliku prezentacji OpenDocument (zazwyczaj .odp).
OPENDOCUMENT_SPREADSHEETEnumPrezentacja typu MIME pliku arkusza kalkulacyjnego OpenDocument (zazwyczaj .ods).
OPENDOCUMENT_TEXTEnumPrezentacja typu MIME pliku do przetwarzania tekstu OpenDocument (zazwyczaj .odt).
MICROSOFT_EXCELEnumPrezentacja typu MIME pliku arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel (zwykle .xlsx).
MICROSOFT_EXCEL_LEGACYEnumPrezentacja typu MIME w przypadku starszego pliku Microsoft Excel (zwykle .xls).
MICROSOFT_POWERPOINTEnumPrezentacja typu MIME pliku prezentacji Microsoft PowerPoint (zwykle .pptx).
MICROSOFT_POWERPOINT_LEGACYEnumPrezentacja typu MIME pliku starszego typu Microsoft PowerPoint (zwykle .ppt).
MICROSOFT_WORDEnumPrezentacja typu MIME pliku dokumentu Microsoft Word (zwykle .docx).
MICROSOFT_WORD_LEGACYEnumPrezentacja typu MIME pliku starszego typu Microsoft Word (zwykle .doc).
ZIPEnumPrezentacja typu MIME pliku ZIP (zwykle .zip).