ทรัพยากรไฟล์ Manifest ของไฟล์ปฏิบัติการสำหรับเว็บแอปและ API

การกำหนดค่าทรัพยากรที่ใช้กำหนดเว็บแอปและไฟล์ดำเนินการของ API

เว็บแอป

การกำหนดค่าเว็บแอปของโปรเจ็กต์สคริปต์ ซึ่งจะใช้ก็ต่อเมื่อโปรเจ็กต์ใช้งานได้เป็นเว็บแอปเท่านั้น

การแสดง JSON
{
 "access": string,
 "executeAs": string
}
ช่อง
access

string

ระดับของสิทธิ์สำหรับการเรียกใช้เว็บแอป การตั้งค่าที่ถูกต้องมีดังนี้

 • MYSELF ระบุเฉพาะผู้ใช้ที่ทำให้แอปใช้งานได้เท่านั้น ที่จะเรียกใช้แอปได้
 • DOMAIN ระบุเพียงผู้ใช้ในโดเมนเดียวกับผู้ใช้ที่ทำให้ใช้งานได้เท่านั้นที่เรียกใช้ได้
 • ANYONE หมายถึงผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ
 • ANYONE_ANONYMOUS หมายถึงผู้ใช้รายใดก็ตาม แม้จะไม่ได้ลงชื่อเข้าสู่ระบบก็ตาม
executeAs

string

ข้อมูลระบุตัวตนที่เว็บแอปทำงาน การตั้งค่าที่ถูกต้องมีดังนี้

 • USER_ACCESSING บ่งบอกว่าเว็บแอปจะทำงานเมื่อผู้ใช้เข้าถึงเว็บแอป
 • USER_DEPLOYING บ่งชี้ว่าเว็บแอปจะทำงานในฐานะผู้ใช้ที่ทำให้แอปใช้งานได้

ExecutionApi

การกำหนดค่าดำเนินการ API ของโปรเจ็กต์สคริปต์ ซึ่งจะใช้ต่อเมื่อมีการทำให้โปรเจ็กต์ใช้งานได้สำหรับการดำเนินการกับ API เท่านั้น

การแสดง JSON
{
 "access": string
}
ช่อง
access

string

กำหนดผู้ที่มีสิทธิ์เรียกใช้สคริปต์จาก API การตั้งค่าที่ถูกต้องมีดังนี้

 • MYSELF ระบุเฉพาะผู้ใช้ที่ทำให้สคริปต์ทำงานได้เท่านั้น
 • DOMAIN ระบุเพียงผู้ใช้ในโดเมนเดียวกับผู้ใช้ที่ทำให้ใช้งานได้เท่านั้นที่เรียกใช้ได้
 • ANYONE หมายถึงผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ
 • ANYONE_ANONYMOUS หมายถึงผู้ใช้รายใดก็ตาม แม้จะไม่ได้ลงชื่อเข้าสู่ระบบก็ตาม