ทรัพยากรไฟล์ Manifest ของทริกเกอร์หน้าแรก

การกําหนดค่าทรัพยากรที่ใช้ในการกําหนด ส่วนเสริม Google Workspace ทริกเกอร์หน้าแรก

ทริกเกอร์หน้าแรก

การกําหนดค่าไฟล์ Manifest ของส่วนเสริม Google Workspace สําหรับทริกเกอร์หน้าแรก

คุณกําหนดทริกเกอร์ในหน้าแรกได้ในทรัพยากร addOns.common.homepageTrigger หรือทรัพยากรของแอปพลิเคชันโฮสต์แต่ละรายการ ทริกเกอร์หน้าแรกของแอปพลิเคชันโฮสต์ หากมีการระบุและเปิดใช้งานไว้ จะลบล้างทริกเกอร์หน้าแรกที่กําหนดไว้ใน addOns.common.homepageTrigger

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การกําหนดค่าในหน้าแรก

การแสดง JSON
{
  "enabled": boolean,
  "runFunction": string
}
ช่อง
enabled

boolean

มีการเปิดใช้การ์ดหน้าแรก (ไม่ใช่บริบท) สําหรับแอปพลิเคชันโฮสต์นี้หรือไม่ ค่าเริ่มต้นคือ true
runFunction

string

ชื่อของฟังก์ชันเพื่อเรียกใช้ทริกเกอร์นี้จะเริ่มทํางาน หากระบุ คุณต้องใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อสร้างและแสดงผลอาร์เรย์ของออบเจ็กต์ Card อย่างน้อย 1 รายการเพื่อแสดงเป็นหน้าแรกของส่วนเสริมนี้ในแอปพลิเคชันโฮสต์นี้