ทรัพยากรไฟล์ Manifest ของทรัพยากร Dependency สำหรับไลบรารีและบริการขั้นสูง

ชุดการกำหนดค่าสำหรับไลบรารีและบริการขั้นสูงที่สคริปต์เปิดใช้

การอ้างอิง

ระดับบนสุดของการกำหนดค่าไฟล์ Manifest ของทรัพยากร Dependency

การแสดง JSON
{
 "enabledAdvancedServices": [
  {
   object (EnabledAdvancedService)
  }
 ],
 "libraries": [
  {
   object (Library)
  }
 ]
}
ช่อง
enabledAdvancedServices[]

object (EnabledAdvancedService)

รายการของ บริการขั้นสูงที่เปิดใช้สำหรับโครงการสคริปต์

libraries[]

object (Library)

รายการไลบรารีที่โปรเจ็กต์สคริปต์ใช้

EnabledAdvancedService

การกำหนดค่าของบริการขั้นสูงที่สคริปต์เปิดใช้แล้ว

การแสดง JSON
{
 "serviceId": string,
 "userSymbol": string,
 "version": string
}
ช่อง
serviceId

string

ตัวระบุของบริการที่แสดงในเอกสารการค้นพบ API (เช่น "ไดรฟ์")

userSymbol

string

ตัวระบุที่ใช้เพื่ออ้างถึงบริการนี้ในโค้ดของโปรเจ็กต์ Apps Script

version

string

เวอร์ชันที่เปิดใช้ของบริการ (เช่น "v1")

คลัง

การกำหนดค่าไลบรารีที่สคริปต์นำเข้าแล้ว

การแสดง JSON
{
 "developmentMode": boolean,
 "libraryId": string,
 "userSymbol": string,
 "version": string
}
ช่อง
developmentMode

boolean

หากเป็น true ระบบจะไม่สนใจ version และสคริปต์จะใช้โค้ดที่บันทึกไว้ของโปรเจ็กต์ไลบรารีปัจจุบันแม้ว่าจะไม่ได้บันทึกโค้ดนั้นเป็นเวอร์ชันใหม่ก็ตาม

libraryId

string

รหัสสคริปต์ของโปรเจ็กต์สคริปต์ของไลบรารี คุณดูรหัสสคริปต์ได้ใน URL ของสคริปต์ไลบรารีหรือในเครื่องมือแก้ไขสคริปต์โดยเลือกไฟล์ > พร็อพเพอร์ตี้ของโปรเจ็กต์

userSymbol

string

ป้ายกำกับที่ใช้ในรหัสโปรเจ็กต์สคริปต์เพื่ออ้างถึงไลบรารีนี้

version

string

เวอร์ชันของไลบรารีที่สคริปต์ใช้ ซึ่งอาจเป็นหมายเลขเวอร์ชันหรือ stable ซึ่งหมายถึงเวอร์ชันล่าสุดที่สร้างขึ้น