คลาส google.script.url (API ฝั่งไคลเอ็นต์)

google.script.url เป็น JavaScript API ฝั่งไคลเอ็นต์แบบไม่พร้อมกันที่ค้นหา URL เพื่อรับพารามิเตอร์และส่วนย่อยของ URL ปัจจุบันได้ API นี้รองรับ google.script.history API ซึ่งใช้ได้เฉพาะในบริบทของเว็บแอปที่ใช้ IFRAME เท่านั้น ไม่ได้มีไว้ใช้กับแถบด้านข้างและกล่องโต้ตอบในบริบทส่วนเสริมหรือคอนเทนเนอร์สคริปต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคำแนะนำการใช้ประวัติการท่องเว็บในเว็บแอป

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getLocation(function) void รับออบเจ็กต์ตำแหน่ง URL และส่งไปยังฟังก์ชันเรียกกลับที่ระบุ

เอกสารประกอบโดยละเอียด

getLocation(function)

รับออบเจ็กต์ตำแหน่ง URL และส่งไปยังฟังก์ชันเรียกกลับที่ระบุ (เป็นอาร์กิวเมนต์เดียว)

Index.html

google.script.url.getLocation(function(location) {
  console.log(location.parameters);
  console.log(location.hash);
});

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
functionFunctionให้เรียกใช้ฟังก์ชันเรียกกลับฝั่งไคลเอ็นต์ โดยใช้ออบเจ็กต์ตำแหน่งเป็นอาร์กิวเมนต์เดียว

ออบเจ็กต์ตำแหน่ง

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างองค์ประกอบตำแหน่งที่จะมีการระบุเมื่อมีการค้นหา URL ต่อไปนี้ http://www.example.com?n=1&name=alice&n=2#headingAnchor
ช่อง
location.hash

ค่าสตริงของส่วนย่อย URL หลังอักขระ # หรือสตริงว่างหากไม่มีส่วนย่อย URL

headingAnchor
location.parameter

ออบเจ็กต์ของคู่คีย์/ค่าที่สอดคล้องกับพารามิเตอร์คำขอ URL ระบบจะแสดงเฉพาะค่าแรกเท่านั้นสำหรับพารามิเตอร์ที่มีหลายค่า หากไม่มีพารามิเตอร์ พารามิเตอร์จะเป็นออบเจ็กต์ว่าง

{"name": "alice", "n": "1"}
location.parameters

ออบเจ็กต์ที่คล้ายกับ location.parameter แต่มีอาร์เรย์ของค่าสำหรับแต่ละคีย์ หากไม่มีพารามิเตอร์ พารามิเตอร์จะเป็นออบเจ็กต์ว่าง

{"name": ["alice"], "n": ["1", "2"]}