Usługa Lista zadań

Usługa Lista zadań umożliwia korzystanie z Google Tasks API w Apps Script. Ten interfejs API umożliwia użytkownikom zarządzanie zadaniami w Gmailu.

Dokumentacja

Szczegółowe informacje o tej usłudze można znaleźć w dokumentację referencyjną interfejsu Tasks API. Podobnie jak wszystkie usługi zaawansowane w Apps Script, usługa Lista zadań używa tego samego obiektów, metod i parametrów jako publicznego interfejsu API. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat określania podpisów metod.

Aby zgłosić problemy i uzyskać pomoc, zapoznaj się z Przewodnik po usłudze Lista zadań.

Przykładowa aplikacja

Przykładowa aplikacja internetowa Proste zadania pokazuje, jak korzystać z Listy zadań w operacjach odczytu i zapisu. Możesz wyświetlić pełny kod źródłowy na Repozytorium GitHub.

Przykładowy kod

Przykładowy kod poniżej korzysta z wersji 1 interfejs API.

Wyświetl listę list zadań

Ten przykład zawiera listę list zadań na Twoim koncie.

advanced/tasks.gs
/**
 * Lists the titles and IDs of tasksList.
 * @see https://developers.google.com/tasks/reference/rest/v1/tasklists/list
 */
function listTaskLists() {
 try {
  // Returns all the authenticated user's task lists.
  const taskLists = Tasks.Tasklists.list();
  // If taskLists are available then print all tasklists.
  if (!taskLists.items) {
   console.log('No task lists found.');
   return;
  }
  // Print the tasklist title and tasklist id.
  for (let i = 0; i < taskLists.items.length; i++) {
   const taskList = taskLists.items[i];
   console.log('Task list with title "%s" and ID "%s" was found.', taskList.title, taskList.id);
  }
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception from Task API
  console.log('Failed with an error %s ', err.message);
 }
}

Wyświetlenie listy zadań

Ten przykład zawiera listę zadań na danej liście zadań.

advanced/tasks.gs
/**
 * Lists task items for a provided tasklist ID.
 * @param {string} taskListId The tasklist ID.
 * @see https://developers.google.com/tasks/reference/rest/v1/tasks/list
 */
function listTasks(taskListId) {
 try {
  // List the task items of specified tasklist using taskList id.
  const tasks = Tasks.Tasks.list(taskListId);
  // If tasks are available then print all task of given tasklists.
  if (!tasks.items) {
   console.log('No tasks found.');
   return;
  }
  // Print the task title and task id of specified tasklist.
  for (let i = 0; i < tasks.items.length; i++) {
   const task = tasks.items[i];
   console.log('Task with title "%s" and ID "%s" was found.', task.title, task.id);
  }
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception from Task API
  console.log('Failed with an error %s', err.message);
 }
}

Dodaj działanie

Ten przykład dodaje nowe zadanie do listy zadań.

advanced/tasks.gs
/**
 * Adds a task to a tasklist.
 * @param {string} taskListId The tasklist to add to.
 * @see https://developers.google.com/tasks/reference/rest/v1/tasks/insert
 */
function addTask(taskListId) {
 // Task details with title and notes for inserting new task
 let task = {
  title: 'Pick up dry cleaning',
  notes: 'Remember to get this done!'
 };
 try {
  // Call insert method with taskDetails and taskListId to insert Task to specified tasklist.
  task = Tasks.Tasks.insert(task, taskListId);
  // Print the Task ID of created task.
  console.log('Task with ID "%s" was created.', task.id);
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception from Tasks.insert() of Task API
  console.log('Failed with an error %s', err.message);
 }
}