GMSPlaceField

GMSPlaceField

枚举

枚举

 这些字段表示可以为 GMSPlace 对象请求的各个信息。更多...

枚举类型文档

枚举 GMSPlaceField

这些字段表示可以为 GMSPlace 对象请求的各个信息。

如果未设置请求字段,GMSPlace 对象将为空,且不含实用信息。

注意
GMSPlaceFieldPhoneNumber、GMSPlaceFieldWebsite 和 GMSPlaceFieldAddressComponents 不适用于 GMSPlaceLikelihoodList 地点对象。如需了解详情,请参阅 https://developers.google.com/places/ios-sdk/place-data-fields
枚举器:
GMSPlaceFieldName
GMSPlaceFieldPlaceID
GMSPlaceFieldPlusCode
GMSPlaceFieldCoordinate
GMSPlaceFieldOpeningHours
GMSPlaceFieldPhoneNumber
GMSPlaceFieldFormattedAddress
GMSPlaceFieldRating
GMSPlaceFieldPriceLevel
GMSPlaceFieldTypes
GMSPlaceFieldWebsite(网站)
GMSPlaceFieldViewport
GMSPlaceFieldAddressComponents
GMSPlaceFieldPhotos
GMSPlaceFieldUserRatingsTotal
GMSPlaceFieldUTCOffsetMinutes
GMSPlaceFieldBusinessStatus
GMSPlaceFieldIconImage网址
GMSPlaceFieldIconBackgroundColor
GMSPlaceFieldTakeout
GMSPlaceFieldDelivery
GMSPlaceFieldDineIn
GMSPlaceFieldCurbsidePickup
GMSPlaceFieldReservable
GMSPlaceFieldServesBreakfast
GMSPlaceFieldServesLunch
GMSPlaceFieldServesDinner
GMSPlaceFieldServesBeer
GMSPlaceFieldServesWine
GMSPlaceFieldServesBrunch
GMSPlaceFieldServesVegetarianFood
GMSPlaceFieldWheel 椅 AccessibleEntrance
GMSPlaceFieldAll