Class TextFinder

TextFinder

Bir aralık, sayfa veya e-tabloda metin bulma veya değiştirme. Arama seçenekleri de belirtilebilir.

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
findAll()Range[]Arama ölçütleriyle eşleşen tüm hücreleri döndürür.
findNext()RangeArama ölçütleriyle eşleşen sonraki hücreyi döndürür.
findPrevious()RangeArama ölçütleriyle eşleşen önceki hücreyi döndürür.
getCurrentMatch()RangeArama ölçütleriyle eşleşen geçerli hücreyi döndürür.
ignoreDiacritics(ignoreDiacritics)TextFindertrue değerine ayarlanırsa aramayı, eşleştirme sırasında aksan işaretlerini yoksayacak şekilde yapılandırır. Aksi takdirde, arama aksanlarla eşleşir.
matchCase(matchCase)TextFindertrue ise aramayı, arama metninin büyük/küçük harf kullanımıyla tam olarak eşleşecek şekilde yapılandırır. Aksi takdirde, arama varsayılan olarak büyük/küçük harfe duyarlı olmayan eşleştirmeye geçer.
matchEntireCell(matchEntireCell)TextFindertrue ise aramayı bir hücrenin tüm içeriğiyle eşleşecek şekilde yapılandırır. Aksi takdirde, arama varsayılan olarak kısmi eşleşmeye geçer.
matchFormulaText(matchFormulaText)TextFindertrue değerine ayarlanırsa aramayı, formül metni içinde görünen eşleşmeleri döndürecek şekilde yapılandırır. Aksi takdirde, formül içeren hücreler görüntülenen değerlerine göre değerlendirilir.
replaceAllWith(replaceText)IntegerTüm eşleşmeleri belirtilen metinle değiştirir.
replaceWith(replaceText)IntegerŞu anda eşleşen hücredeki arama metnini belirtilen metinle değiştirir ve değiştirilen tekrarların sayısını döndürür.
startFrom(startRange)TextFinderAramayı, belirtilen hücre aralığından hemen sonra aramaya başlayacak şekilde yapılandırır.
useRegularExpression(useRegEx)TextFindertrue ise aramayı, arama dizesini normal bir ifade olarak yorumlayacak şekilde yapılandırır; aksi takdirde arama, arama dizesini normal metin olarak yorumlar.

Ayrıntılı belgeler

findAll()

Arama ölçütleriyle eşleşen tüm hücreleri döndürür.

Return

Range[]: Eşleşen tüm hücreler.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

findNext()

Arama ölçütleriyle eşleşen sonraki hücreyi döndürür.

Return

Range: Eşleşen bir sonraki hücre. Daha önce eşleşme yoksa null.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

findPrevious()

Arama ölçütleriyle eşleşen önceki hücreyi döndürür.

Return

Range: Eşleşen önceki hücre veya daha önce eşleşme yoksa null.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getCurrentMatch()

Arama ölçütleriyle eşleşen geçerli hücreyi döndürür.

Return

Range: Eşleşen geçerli hücre veya başka eşleşme yoksa null.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

ignoreDiacritics(ignoreDiacritics)

true değerine ayarlanırsa aramayı, eşleştirme sırasında aksan işaretlerini yoksayacak şekilde yapılandırır. Aksi takdirde, arama aksanlarla eşleşir. Aksan işaretleri, aksan veya çengel gibi bir işarettir. Bir harfin üzerine ya da altına yazıldığında, işaretlenmediğinde veya farklı bir şekilde işaretlendiğinde aynı harfin farklı telaffuzu olduğunu gösterir.

Parametreler

AdTürAçıklama
ignoreDiacriticsBooleanAramada aksan işaretlerinin dikkate alınıp alınmadığı.

Return

TextFinder — Zincirleme için bu metin bulucu.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

matchCase(matchCase)

true ise aramayı, arama metninin büyük/küçük harf kullanımıyla tam olarak eşleşecek şekilde yapılandırır. Aksi takdirde, arama varsayılan olarak büyük/küçük harfe duyarlı olmayan eşleştirmeye geçer.

Parametreler

AdTürAçıklama
matchCaseBooleanEşleşmenin büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığı.

Return

TextFinder — Zincirleme için bu metin bulucu.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

matchEntireCell(matchEntireCell)

true ise aramayı bir hücrenin tüm içeriğiyle eşleşecek şekilde yapılandırır. Aksi takdirde, arama varsayılan olarak kısmi eşleşmeye geçer.

Parametreler

AdTürAçıklama
matchEntireCellBooleanHücrenin tamamının eşleşip eşleşmediğini belirtir.

Return

TextFinder — Zincirleme için bu metin bulucu.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

matchFormulaText(matchFormulaText)

true değerine ayarlanırsa aramayı, formül metni içinde görünen eşleşmeleri döndürecek şekilde yapılandırır. Aksi takdirde, formül içeren hücreler görüntülenen değerlerine göre değerlendirilir.

Parametreler

AdTürAçıklama
matchFormulaTextBooleanAramanın formül metnini inceleyip incelemeyeceğini belirler.

Return

TextFinder — Zincirleme için bu metin bulucu.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

replaceAllWith(replaceText)

Tüm eşleşmeleri belirtilen metinle değiştirir. Değiştirilen tekrarların sayısını döndürür. Bu sayı, eşleşen hücrelerin sayısından farklı olabilir.

Parametreler

AdTürAçıklama
replaceTextStringEşleşen hücrelerde metni değiştiren metin.

Return

Integer: Değiştirilen tekrar sayısı.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

replaceWith(replaceText)

Şu anda eşleşen hücredeki arama metnini belirtilen metinle değiştirir ve değiştirilen tekrarların sayısını döndürür.

Parametreler

AdTürAçıklama
replaceTextStringEşleşen hücredeki içeriğin yerini alan metin.

Return

Integer: Değiştirilen tekrar sayısı.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

startFrom(startRange)

Aramayı, belirtilen hücre aralığından hemen sonra aramaya başlayacak şekilde yapılandırır.

Parametreler

AdTürAçıklama
startRangeRangeAramanın başlaması gereken hücre aralığı.

Return

TextFinder — Zincirleme için bu metin bulucu.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

useRegularExpression(useRegEx)

true ise aramayı, arama dizesini normal bir ifade olarak yorumlayacak şekilde yapılandırır; aksi takdirde arama, arama dizesini normal metin olarak yorumlar. Normal ifadeleri nasıl kullanacağınızla ilgili daha fazla bilgi edinmek için Destek bulma ve değiştirme sayfasını inceleyin.

Parametreler

AdTürAçıklama
useRegExBooleanArama dizesinin normal bir ifade olarak yorumlanıp yorumlanmayacağını belirtir.

Return

TextFinder — Zincirleme için bu metin bulucu.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets