Class PivotTable

PivotTable

Pivot tablolara erişme ve bu tabloları değiştirme

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addCalculatedPivotValue(name, formula)PivotValueBelirtilen name ile belirtilen formula değerinden hesaplanan pivot tabloda yeni bir pivot değer oluşturur.
addColumnGroup(sourceDataColumn)PivotGroupPivot tabloda yeni bir pivot sütun gruplamasını tanımlar.
addFilter(sourceDataColumn, filterCriteria)PivotFilterPivot tablo için yeni bir pivot filtresi oluşturur.
addPivotValue(sourceDataColumn, summarizeFunction)PivotValuePivot tabloda, belirtilen summarizeFunction ile yeni bir pivot tablo değeri tanımlar.
addRowGroup(sourceDataColumn)PivotGroupPivot tabloda yeni bir pivot satır gruplamasını tanımlar.
asDataSourcePivotTable()DataSourcePivotTablePivot tablo bir DataSource öğesine, aksi halde null öğesine bağlıysa pivot tabloyu veri kaynağı pivot tablosu olarak döndürür.
getAnchorCell()RangeBu pivot tablonun bağlı olduğu hücreyi temsil eden Range değerini döndürür.
getColumnGroups()PivotGroup[]Bu pivot tablodaki sütun gruplarının sıralı bir listesini döndürür.
getFilters()PivotFilter[]Bu pivot tablodaki filtrelerin sıralı bir listesini döndürür.
getPivotValues()PivotValue[]Bu pivot tablodaki pivot değerlerin sıralı bir listesini döndürür.
getRowGroups()PivotGroup[]Bu pivot tablodaki satır gruplarının sıralı listesini döndürür.
getSourceDataRange()RangePivot tablonun oluşturulduğu kaynak veri aralığını döndürür.
getValuesDisplayOrientation()DimensionDeğerlerin satır mı yoksa sütun olarak mı görüntüleneceğini döndürür.
remove()voidBu pivot tabloyu siler.
setValuesDisplayOrientation(dimension)PivotTableBu pivot tablonun düzenini, değerleri sütun veya satır olarak gösterecek şekilde ayarlar.

Ayrıntılı belgeler

addCalculatedPivotValue(name, formula)

Belirtilen name ile belirtilen formula değerinden hesaplanan pivot tabloda yeni bir pivot değer oluşturur.

Parametreler

AdTürAçıklama
nameStringHesaplanan bu pivot değerin adı.
formulaStringBu değeri hesaplamak için kullanılan formül.

Return

PivotValue — yeni oluşturulan PivotValue

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addColumnGroup(sourceDataColumn)

Pivot tabloda yeni bir pivot sütun gruplamasını tanımlar. Belirtilen sourceDataColumn, bu gruplandırmanın temel aldığı kaynak verilerdeki sütunu belirtir.

Parametreler

AdTürAçıklama
sourceDataColumnIntegerBu grubun özetlediği sütunun numarası. Bu dizin, e-tablodaki sütunun mutlak sayısını; 1 sütunu "A"yı, 2 ise B sütununu temsil eder.

Return

PivotGroup — yeni oluşturulan PivotGroup

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addFilter(sourceDataColumn, filterCriteria)

Pivot tablo için yeni bir pivot filtresi oluşturur. Belirtilen sourceDataColumn, bu filtrenin üzerinde çalıştığı kaynak verilerdeki sütunu belirtir.

Parametreler

AdTürAçıklama
sourceDataColumnIntegerBu grubun özetlediği sütunun numarası. Bu dizin, e-tablodaki sütunun mutlak sayısını; 1 sütunu "A"yı, 2 ise B sütununu temsil eder.
filterCriteriaFilterCriteriaFiltrelemeyi gerçekleştirmek için kullanılan filtre ölçütleri.

Return

PivotFilter — yeni oluşturulan PivotFilter

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addPivotValue(sourceDataColumn, summarizeFunction)

Pivot tabloda, belirtilen summarizeFunction ile yeni bir pivot tablo değeri tanımlar. Belirtilen sourceDataColumn, kaynak verilerde bu değerin temel aldığı sütunu belirtir.

Parametreler

AdTürAçıklama
sourceDataColumnIntegerBu grubun özetlediği sütunun numarası. Bu dizin, e-tablodaki sütunun mutlak sayısını; 1 sütunu "A"yı, 2 ise B sütununu temsil eder.
summarizeFunctionPivotTableSummarizeFunction

Return

PivotValue — yeni oluşturulan PivotValue

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addRowGroup(sourceDataColumn)

Pivot tabloda yeni bir pivot satır gruplamasını tanımlar. Belirtilen sourceDataColumn, bu gruplandırmanın temel aldığı kaynak verilerdeki sütunu belirtir.

Parametreler

AdTürAçıklama
sourceDataColumnIntegerBu grubun özetlediği sütunun numarası. Bu dizin, e-tablodaki sütunun mutlak sayısını; 1 sütunu "A"yı, 2 ise B sütununu temsil eder.

Return

PivotGroup — yeni oluşturulan PivotGroup

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

asDataSourcePivotTable()

Pivot tablo bir DataSource öğesine, aksi halde null öğesine bağlıysa pivot tabloyu veri kaynağı pivot tablosu olarak döndürür.

Return

DataSourcePivotTable: Veri kaynağı pivot tablosu.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getAnchorCell()

Bu pivot tablonun bağlı olduğu hücreyi temsil eden Range değerini döndürür.

Return

Range — bu pivot tablonun bağlayıcı hücresi

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getColumnGroups()

Bu pivot tablodaki sütun gruplarının sıralı bir listesini döndürür.

Return

PivotGroup[] — bu pivot tablodaki sütun grupları

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFilters()

Bu pivot tablodaki filtrelerin sıralı bir listesini döndürür.

Return

PivotFilter[] — bu pivot tablodaki filtreler

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getPivotValues()

Bu pivot tablodaki pivot değerlerin sıralı bir listesini döndürür.

Return

PivotValue[] - bu pivot tablodaki pivot değerler

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getRowGroups()

Bu pivot tablodaki satır gruplarının sıralı listesini döndürür.

Return

PivotGroup[] — bu pivot tablodaki satır grupları

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getSourceDataRange()

Pivot tablonun oluşturulduğu kaynak veri aralığını döndürür.

Return

Range: Bu pivot tablonun kaynak veri aralığı.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getValuesDisplayOrientation()

Değerlerin satır mı yoksa sütun olarak mı görüntüleneceğini döndürür.

Return

Dimension: Değerlerin satır mı yoksa sütun olarak mı görüntülendiği

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

remove()

Bu pivot tabloyu siler. Bu pivot tabloda yapılan diğer işlemler hatayla sonuçlanıyor.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setValuesDisplayOrientation(dimension)

Bu pivot tablonun düzenini, değerleri sütun veya satır olarak gösterecek şekilde ayarlar.

Parametreler

AdTürAçıklama
dimensionDimensionPivot değerlerin nasıl gösterileceğini belirten boyut.

Return

PivotTable — zincirleme bağlantı için pivot tablo

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets