Enum Dimension

Boyut

Verilerin e-tabloda saklanabileceği olası yönlerin sıralaması.

Bir enum'u çağırmak için üst sınıfını, adını ve özelliğini çağırırsınız. Örneğin, SpreadsheetApp.Dimension.COLUMNS.

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
COLUMNSEnumSütun (dikey) boyutu.
ROWSEnumSatır (yatay) boyutu.