Enum DeveloperMetadataVisibility

DeveloperMetadataVisibility

Geliştirici meta verisi görünürlük türlerinin listesi.

Bir enum'u çağırmak için üst sınıfını, adını ve özelliğini çağırırsınız. Örneğin, SpreadsheetApp.DeveloperMetadataVisibility.DOCUMENT.

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
DOCUMENTEnumBelgede görünür meta verilere, dokümana erişimi olan tüm geliştirici projelerinden erişilebilir.
PROJECTEnumProje tarafından görülebilen meta veriler, yalnızca meta veriyi oluşturan geliştirici projesi tarafından görülebilir ve erişilebilir olur. Proje tarafından görülebilen geliştirici meta verilerini güvenlik mekanizması olarak veya gizli anahtar depolamak için kullanmayın. Dokümanı görüntüleme erişimi olan kullanıcılara gösterilebilir.