Enum AutoFillSeries

AutoFillSeries

Otomatik doldurulan değerleri hesaplamak için kullanılan seri türlerinin sıralaması. Bu serilerin hesaplanan değerleri etkileme şekli, kaynak verilerin türüne ve miktarına göre değişir.

Bir enum'u çağırmak için üst sınıfını, adını ve özelliğini çağırırsınız. Örneğin, SpreadsheetApp.AutoFillSeries.DEFAULT_SERIES.

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
DEFAULT_SERIESEnumVarsayılan. Bu ayarla otomatik olarak doldurulması, genişletilmiş aralıktaki boş hücrelerin mevcut değer artışlarıyla doldurulmasına neden olur.
ALTERNATE_SERIESEnumBu ayarla otomatik olarak doldurulması, genişletilmiş aralıktaki boş hücrelerin mevcut değerlerin kopyalarıyla doldurulmasına neden olur.