Class GridItem

GridItem

Soru öğesi; yanıt verenin bir dizi radyo düğmesi arasından satır başına bir seçenek belirlemesini sağlayan, sütunlardan ve satırlardan oluşan bir ızgara biçiminde sunulur. Öğelere Form aracılığıyla erişilebilir veya öğe oluşturulabilir.

// Open a form by ID and add a new grid item.
var form = FormApp.openById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
var item = form.addGridItem();
item.setTitle('Rate your interests')
  .setRows(['Cars', 'Computers', 'Celebrities'])
  .setColumns(['Boring', 'So-so', 'Interesting']);

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
clearValidation()GridItemBu tablo öğesi için tüm veri doğrulamalarını kaldırır.
createResponse(responses)ItemResponseBu tablo öğesi için yeni bir ItemResponse oluşturur.
duplicate()GridItemBu öğenin bir kopyasını oluşturur ve bunu formun sonuna ekler.
getColumns()String[]Tablodaki her sütunun değerlerini alır.
getHelpText()StringÖğenin yardım metnini alır (ImageItems, PageBreakItems ve SectionHeaderItems gibi düzen öğeleri için bazen açıklama metni olarak da adlandırılır).
getId()IntegerÖğenin benzersiz tanımlayıcısını alır.
getIndex()IntegerFormdaki tüm öğeler arasında öğenin dizinini alır.
getRows()String[]Tablodaki her satır için değerleri alır.
getTitle()StringÖğenin başlığını alır (SectionHeaderItem durumunda başlık metni de denir).
getType()ItemTypeÖğenin türünü alır (ItemType ile gösterilir).
isRequired()BooleanKatılımcının soruyu cevaplaması gerekip gerekmediğini belirler.
setColumns(columns)GridItemIzgara sütunlarını bir değer dizisine göre ayarlar.
setHelpText(text)GridItemÖğenin yardım metnini (ImageItems, PageBreakItems ve SectionHeaderItems gibi düzen öğeleri için bazen açıklama metni olarak da adlandırılır) ayarlar.
setRequired(enabled)GridItemKatılımcının soruyu cevaplaması gerekip gerekmediğini belirler.
setRows(rows)GridItemIzgaranın satırlarını bir değer dizisine göre ayarlar.
setTitle(title)GridItemÖğenin başlığını ayarlar (SectionHeaderItem durumunda başlık metni de denir).
setValidation(validation)GridItemBu tablo öğesi için veri doğrulamasını ayarlar.

Ayrıntılı belgeler

clearValidation()

Bu tablo öğesi için tüm veri doğrulamalarını kaldırır.

Return

GridItem — bu öğe (Zincirleme için)

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

createResponse(responses)

Bu tablo öğesi için yeni bir ItemResponse oluşturur. responses bağımsız değişkeni, tablodaki satır sayısı kadar değer içeren bir String[] dizisi olmalıdır. Zorunlu olmayan bir ızgara sorusu için null öğesi, söz konusu satıra yanıt verilmediğini gösterir. Değerlerden herhangi biri geçerli bir seçenekle eşleşmezse istisna yapar.

Parametreler

AdTürAçıklama
responsesString[]bu tablo öğesi için bir geçerli cevap dizisi

Return

ItemResponse: Öğe yanıtı

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

duplicate()

Bu öğenin bir kopyasını oluşturur ve bunu formun sonuna ekler.

Return

GridItem — zincirleme bağlantı için bu GridItem öğesinin kopyası

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getColumns()

Tablodaki her sütunun değerlerini alır.

Return

String[]: Katılımcıların formu görüntülerken etiket olarak gördüğü bir sütun değerleri dizisi

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getHelpText()

Öğenin yardım metnini alır (ImageItems, PageBreakItems ve SectionHeaderItems gibi düzen öğeleri için bazen açıklama metni olarak da adlandırılır).

Return

String — öğenin yardım metni veya açıklama metni

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getId()

Öğenin benzersiz tanımlayıcısını alır.

Return

Integer - öğenin kimliği

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getIndex()

Formdaki tüm öğeler arasında öğenin dizinini alır.

Return

Integer - öğenin dizini

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getRows()

Tablodaki her satır için değerleri alır.

Return

String[] - Katılımcıların formu görüntülerken etiket olarak gördüğü satır değerleri dizisi

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getTitle()

Öğenin başlığını alır (SectionHeaderItem durumunda başlık metni de denir).

Return

String: Öğenin başlığı veya başlık metni

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getType()

Öğenin türünü alır (ItemType ile gösterilir).

Return

ItemType - öğenin türü

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

isRequired()

Katılımcının soruyu cevaplaması gerekip gerekmediğini belirler.

Return

Boolean - Katılımcının soruyu yanıtlaması gerekip gerekmediği

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setColumns(columns)

Izgara sütunlarını bir değer dizisine göre ayarlar. Belirtilen dizi boşsa bir istisna oluşturur.

Parametreler

AdTürAçıklama
columnsString[]Katılımcıların formu görüntülerken etiket olarak gördüğü sütun değerleri dizisi

Return

GridItem — bu öğe (Zincirleme için)

Dekoratif yastıklar

Error - belirtilen dizi null veya boşsa

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setHelpText(text)

Öğenin yardım metnini (ImageItems, PageBreakItems ve SectionHeaderItems gibi düzen öğeleri için bazen açıklama metni olarak da adlandırılır) ayarlar.

Parametreler

AdTürAçıklama
textStringyeni yardım metni

Return

GridItem — bu GridItem, zincirleme bağlantı için

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setRequired(enabled)

Katılımcının soruyu cevaplaması gerekip gerekmediğini belirler.

Parametreler

AdTürAçıklama
enabledBooleankatılımcının soruyu cevaplaması gerekip gerekmediği

Return

GridItem - geçerli öğe (zincirleme için)

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setRows(rows)

Izgaranın satırlarını bir değer dizisine göre ayarlar. Belirtilen dizi boşsa bir istisna atar.

Parametreler

AdTürAçıklama
rowsString[]Katılımcıların formu görüntülerken etiket olarak gördüğü satır değerleri dizisi

Return

GridItem — bu öğe (Zincirleme için)

Dekoratif yastıklar

Error - belirtilen dizi null veya boşsa

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setTitle(title)

Öğenin başlığını ayarlar (SectionHeaderItem durumunda başlık metni de denir).

Parametreler

AdTürAçıklama
titleStringyeni başlık veya üstbilgi metni

Return

GridItem — bu GridItem, zincirleme bağlantı için

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setValidation(validation)

Bu tablo öğesi için veri doğrulamasını ayarlar. Herhangi bir zorunlu işlev çağrılmadığı sürece null değerini veya doğrulamanın geçirilmesi, önceki doğrulamaların kaldırılmasına neden olur.

Parametreler

AdTürAçıklama
validationGridValidationbu öğeye uygulanacak bir GridValidation.

Return

GridItem — bu GridItem, zincirleme bağlantı için

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms