Class ConferenceData

ConferenceData

Kontener na wszystkie informacje związane z konferencjami.

var conferenceId;
// Set the conference ID, that is, the identifier your system creates for the meeting.

var entryPoint = ConferenceDataService.newEntryPoint();
// Finish building the entry point ...

var conferenceParameter = ConferenceDataService.newConferenceParameter();
// Finish building the parameter ...

var conferenceData = ConferenceDataService.newConferenceDataBuilder()
    .setConferenceId(conferenceId);
    .addEntryPoint(entryPoint)
    .addConferenceParameter(conferenceParameter)
    .build();

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
printJson()StringDrukuje reprezentację tego obiektu w formacie JSON.

Szczegółowa dokumentacja

printJson()

Drukuje reprezentację tego obiektu w formacie JSON. Służy tylko do debugowania.

Powroty

String