Enum ColorType

ColorType

ประเภทสี

หากต้องการเรียก enum คุณจะต้องเรียกคลาส ชื่อ และพร็อพเพอร์ตี้ระดับบนสุด เช่น Base.ColorType.RGB

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้Typeคำอธิบาย
UNSUPPORTEDEnumประเภทสีที่ไม่รองรับ
RGBEnumสีที่ระบุโดยแชแนลสีแดง เขียว และน้ำเงิน
THEMEEnumสีที่อ้างถึงรายการในรูปแบบสีของธีม