google.script.url sınıfı (İstemci Tarafı API'sı)

google.script.url, geçerli URL parametrelerini ve parçasını almak için URL'leri sorgulayabilen, eşzamansız bir istemci tarafı JavaScript API'sidir. Bu API, google.script.history API'yi destekler. Yalnızca IFRAME kullanan bir web uygulaması bağlamında kullanılabilir. Eklenti veya container komut dosyası bağlamında kenar çubukları ve iletişim kutularıyla kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Daha fazla bilgi için web uygulamalarında tarayıcı geçmişini kullanma kılavuzuna bakın.

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
getLocation(function) void Bir URL konum nesnesini alır ve belirtilen geri çağırma işlevine iletir.

Ayrıntılı belgeler

getLocation(function)

Bir URL konum nesnesi alır ve bunu belirtilen geri çağırma işlevine iletir (tek bağımsız değişken olarak).

Index.html

google.script.url.getLocation(function(location) {
  console.log(location.parameters);
  console.log(location.hash);
});

Parametreler

AdTürAçıklama
functionFunctiontek bağımsız değişken olarak konum nesnesini kullanarak, bir istemci tarafı geri çağırma işlevi oluşturun.

Konum nesnesi

Aşağıdaki tabloda, şu URL sorgulandığında belirtilecek konum öğelerine örnekler gösterilmektedir: http://www.example.com?n=1&name=alice&n=2#headingAnchor
Alanlar
location.hash

# karakterinden sonraki URL parçasının dize değeri veya URL parçası yoksa boş dize

headingAnchor
location.parameter

URL istek parametrelerine karşılık gelen anahtar/değer çiftleri nesnesi. Birden çok değeri olan parametreler için yalnızca ilk değer döndürülür. Herhangi bir parametre yoksa bu boş bir nesne olur.

{"name": "alice", "n": "1"}
location.parameters

location.parameter öğesine benzer ancak her anahtar için değer dizisi olan bir nesne. Herhangi bir parametre yoksa bu boş bir nesne olur.

{"name": ["alice"], "n": ["1", "2"]}