Class Selection

Seçim

Etkin sayfadaki geçerli etkin seçime erişin. Seçim, kullanıcının sayfada vurguladığı ve bitişik olmayan aralıklar olabilecek hücre grubudur. Seçimdeki bir hücre, kullanıcının geçerli odağının bulunduğu geçerli hücredir. Geçerli hücre, Google E-Tablolar kullanıcı arayüzünde daha koyu bir kenarlıkla vurgulanır.

var activeSheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var rangeList = activeSheet.getRangeList(['A1:B4', 'D1:E4']);
rangeList.activate();

var selection = activeSheet.getSelection();
// Current Cell: D1
console.log('Current Cell: ' + selection.getCurrentCell().getA1Notation());
// Active Range: D1:E4
console.log('Active Range: ' + selection.getActiveRange().getA1Notation());
// Active Ranges: A1:B4, D1:E4
var ranges = selection.getActiveRangeList().getRanges();
for (var i = 0; i < ranges.length; i++) {
 console.log('Active Ranges: ' + ranges[i].getA1Notation());
}
console.log('Active Sheet: ' + selection.getActiveSheet().getName());

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
getActiveRange()RangeEtkin sayfada seçilen aralığı veya etkin aralık yoksa null değerini döndürür.
getActiveRangeList()RangeListEtkin sayfadaki etkin aralıkların listesini veya etkin aralık yoksa null değerini döndürür.
getActiveSheet()SheetE-tablodaki etkin sayfayı döndürür.
getCurrentCell()RangeEtkin aralıklardan birinde seçili geçerli (vurgulu) hücreyi veya geçerli hücre yoksa null değerini döndürür.
getNextDataRange(direction)Rangecurrent cell ve active range noktasından başlayıp belirtilen yönde hareket ederek, ayarlanmış bir aralığı döndürür. Burada aralığın uygun kenarı, geçerli hücreyi kaplarken hâlâ next data cell değerini kapsayacak şekilde kaydırılır.

Ayrıntılı belgeler

getActiveRange()

Etkin sayfada seçilen aralığı veya etkin aralık yoksa null değerini döndürür. Birden fazla aralık seçilirse bu yöntem yalnızca son seçilen aralığı döndürür.

var selection = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSelection();
var activeRange = selection.getActiveRange();

Return

Range: Etkin aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getActiveRangeList()

Etkin sayfadaki etkin aralıkların listesini veya etkin aralık yoksa null değerini döndürür.

Tek bir aralık seçiliyse bu bir getActiveRange() çağrısı olarak davranır.

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
// Returns the list of active ranges.
var activeRangeList = sheet.getActiveRangeList();

Return

RangeList: Etkin aralıkların listesi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getActiveSheet()

E-tablodaki etkin sayfayı döndürür.

var selection = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSelection();
var activeSheet = selection.getActiveSheet();

Return

Sheet: E-tablodaki etkin sayfa.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getCurrentCell()

Etkin aralıklardan birinde seçili geçerli (vurgulu) hücreyi veya geçerli hücre yoksa null değerini döndürür.

var selection = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSelection();
// Returns the current highlighted cell in the one of the active ranges.
var currentCell = selection.getCurrentCell();

Return

Range: Geçerli hücre.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getNextDataRange(direction)

current cell ve active range noktasından başlayıp belirtilen yönde hareket ederek, ayarlanmış bir aralığı döndürür. Burada aralığın uygun kenarı, geçerli hücreyi kaplarken hâlâ next data cell değerini kapsayacak şekilde kaydırılır. Etkin aralık, yönün dimension çizgisi boyunca sınırsızsa orijinal etkin aralık döndürülür. Geçerli hücre veya etkin aralık yoksa null döndürülür. Bu, düzenleyicide bir aralık seçip Ctrl+Shift+[arrow key] tuşuna basmaya eşdeğerdir.

// Assume the active spreadsheet is blank.
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// Makes C3 the current cell and C3:E5 the active range.
sheet.getRange('C3:E5').activate();
// Logs 'C1:E3'
console.log(SpreadsheetApp.getSelection()
             .getNextDataRange(SpreadsheetApp.Direction.UP)
             .getA1Notation());

Parametreler

AdTürAçıklama
directionDirectionSonraki veri bölgesi kenar hücresinin bulunacağı yön.

Return

Range: Veri hücresini içeren ayarlanan aralık veya seçim yoksa null.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets