Class DeveloperMetadata

DeveloperMetadata

Geliştirici meta verilerine erişme ve bunları değiştirme. Yeni geliştirici meta verisi oluşturmak için Range.addDeveloperMetadata(key), Sheet.addDeveloperMetadata(key) veya Spreadsheet.addDeveloperMetadata(key) kullanın.

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
getId()IntegerBu geliştirici meta verisi ile ilişkilendirilen benzersiz kimliği döndürür.
getKey()StringBu geliştirici meta verileriyle ilişkili anahtarı döndürür.
getLocation()DeveloperMetadataLocationBu geliştirici meta verilerinin konumunu döndürür.
getValue()StringBu geliştirici meta verisiyle ilişkilendirilen değeri veya bu meta veride değer yoksa null değerini döndürür.
getVisibility()DeveloperMetadataVisibilityBu geliştirici meta verilerinin görünürlüğünü döndürür.
moveToColumn(column)DeveloperMetadataBu geliştirici meta verilerini belirtilen sütuna taşır.
moveToRow(row)DeveloperMetadataBu geliştirici meta verilerini belirtilen satıra taşır.
moveToSheet(sheet)DeveloperMetadataBu geliştirici meta verilerini belirtilen sayfaya taşır.
moveToSpreadsheet()DeveloperMetadataBu geliştirici meta verilerini üst düzey e-tabloya taşır.
remove()voidBu meta verileri siler.
setKey(key)DeveloperMetadataBu geliştirici meta verilerinin anahtarını belirtilen değere ayarlar.
setValue(value)DeveloperMetadataBu geliştirici meta verileriyle ilişkilendirilen değeri, belirtilen değere ayarlar.
setVisibility(visibility)DeveloperMetadataBu geliştirici meta verilerinin görünürlüğünü, belirtilen görünürlüğe ayarlar.

Ayrıntılı belgeler

getId()

Bu geliştirici meta verisi ile ilişkilendirilen benzersiz kimliği döndürür.

Return

Integer: Bu geliştirici meta verisiyle ilişkilendirilen benzersiz kimlik.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getKey()

Bu geliştirici meta verileriyle ilişkili anahtarı döndürür.

Return

String: Bu geliştirici meta verileriyle ilişkilendirilen anahtar.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getLocation()

Bu geliştirici meta verilerinin konumunu döndürür.

Return

DeveloperMetadataLocation: Bu geliştirici meta verilerinin konumu.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getValue()

Bu geliştirici meta verisiyle ilişkilendirilen değeri veya bu meta veride değer yoksa null değerini döndürür.

Return

String: Bu geliştirici meta verileriyle ilişkilendirilen değer veya bu meta veride değer yoksa null.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getVisibility()

Bu geliştirici meta verilerinin görünürlüğünü döndürür.

Return

DeveloperMetadataVisibility: Bu geliştirici meta verilerinin görünürlüğü.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

moveToColumn(column)

Bu geliştirici meta verilerini belirtilen sütuna taşır. Belirtilen aralık tek bir sütunu temsil etmiyorsa bir istisna oluşur.

Parametreler

AdTürAçıklama
columnRangeBu geliştirici meta verisi için yeni konumu olan sütunu temsil eden aralık.

Return

DeveloperMetadata: Zincirleme için geliştirici meta verileri.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

moveToRow(row)

Bu geliştirici meta verilerini belirtilen satıra taşır. Belirtilen aralık tek bir satırı temsil etmiyorsa bir istisna oluşturur.

Parametreler

AdTürAçıklama
rowRangeBu geliştirici meta verisi için yeni konum olan satırı temsil eden aralık.

Return

DeveloperMetadata: Zincirleme için geliştirici meta verileri.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

moveToSheet(sheet)

Bu geliştirici meta verilerini belirtilen sayfaya taşır.

Parametreler

AdTürAçıklama
sheetSheetBu geliştirici metatasının yeni konumu olan sayfa.

Return

DeveloperMetadata: Zincirleme için geliştirici meta verileri.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

moveToSpreadsheet()

Bu geliştirici meta verilerini üst düzey e-tabloya taşır.

Return

DeveloperMetadata: Zincirleme için geliştirici meta verileri.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

remove()

Bu meta verileri siler.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setKey(key)

Bu geliştirici meta verilerinin anahtarını belirtilen değere ayarlar.

Parametreler

AdTürAçıklama
keyStringBu meta veri için ayarlanacak yeni anahtar.

Return

DeveloperMetadata: Zincirleme için geliştirici meta verileri.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setValue(value)

Bu geliştirici meta verileriyle ilişkilendirilen değeri, belirtilen değere ayarlar.

Parametreler

AdTürAçıklama
valueStringBu meta veri için ayarlanacak yeni değer.

Return

DeveloperMetadata: Zincirleme için geliştirici meta verileri.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setVisibility(visibility)

Bu geliştirici meta verilerinin görünürlüğünü, belirtilen görünürlüğe ayarlar.

Parametreler

AdTürAçıklama
visibilityDeveloperMetadataVisibilityBu meta veri için ayarlanacak yeni görünürlük.

Return

DeveloperMetadata: Zincirleme için geliştirici meta verileri.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets