Class AuthorizationInfo

AuthorizationInfo

Kullanıcının bir veya daha fazla hizmeti kullanmak üzere bu komut dosyasını yetkilendirmesi gerekip gerekmediğini belirlemek ve yetkilendirme iletişim kutusunun URL'sini sağlamak için kullanılan bir nesne. Komut dosyası, yüklenebilir tetikleyiciler kullanan bir eklenti olarak yayınlandıysa, bu bilgiler kullanıcının gerekli yetkilendirmeye sahip olmadığı kod bölümlerine erişimi kontrol etmek için kullanılabilir. Alternatif olarak eklenti, sorunu çözmek için kullanıcıdan yetkilendirme iletişim kutusunun URL'sini açmasını isteyebilir.

Bu nesne, ScriptApp.getAuthorizationInfo(authMode) tarafından döndürülür. Diğer yetkilendirme modunda kullanıcıların yetkilendirme yapması gerekmediğinden neredeyse her durumda komut dosyaları ScriptApp.getAuthorizationInfo(ScriptApp.AuthMode.FULL) yöntemini çağırmalıdır.

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
getAuthorizationStatus()AuthorizationStatusKullanıcının bir veya daha fazla hizmeti (örneğin, ScriptApp.AuthorizationStatus.REQUIRED) kullanması için bu komut dosyasını yetkilendirmesi gerekip gerekmediğini belirten bir değer alır.
getAuthorizationUrl()StringKomut dosyasına erişim vermek için kullanılabilecek yetkilendirme URL'sini alır.

Ayrıntılı belgeler

getAuthorizationStatus()

Kullanıcının bir veya daha fazla hizmeti (örneğin, ScriptApp.AuthorizationStatus.REQUIRED) kullanması için bu komut dosyasını yetkilendirmesi gerekip gerekmediğini belirten bir değer alır.

// Log the authorization status (REQUIRED or NOT_REQUIRED).
var authInfo = ScriptApp.getAuthorizationInfo(ScriptApp.AuthMode.FULL);
Logger.log(authInfo.getAuthorizationStatus());

Return

AuthorizationStatus: Yetkilendirme durumu


getAuthorizationUrl()

Komut dosyasına erişim vermek için kullanılabilecek yetkilendirme URL'sini alır. Bu yöntem, yetkilendirme gerekmiyorsa null değerini döndürür. URL'deki sayfaya erişilirse ve komut dosyası herhangi bir yetkilendirme gerektirmiyorsa otomatik olarak kapanır.

// Log the URL used to grant access to the script.
var authInfo = ScriptApp.getAuthorizationInfo(ScriptApp.AuthMode.FULL);
Logger.log(authInfo.getAuthorizationUrl());

Return

String: Komut dosyasını yetkilendirmek için kullanılabilecek bir URL