Enum AuthorizationStatus

AuthorizationStatus

Komut dosyasının yetkilendirme durumunu belirten bir numaralandırma.

Bir enum'u çağırmak için üst sınıfını, adını ve özelliğini çağırırsınız. Örneğin, ScriptApp.AuthorizationStatus.REQUIRED.

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
REQUIREDEnumKullanıcının bir veya daha fazla hizmeti kullanması için bu komut dosyasını yetkilendirmesi gerekir. Çoğu durumda, komut dosyası bir sonraki çalıştırmada kullanıcıdan yetkilendirme ister. Ancak komut dosyası, yüklenebilir tetikleyicileri kullanan bir eklenti olarak yayınlanırsa yetkilendirme isteminde bulunmadan komut dosyasını çalıştırır ancak komut dosyası yetkisiz hizmeti çağırmaya çalışırsa istisna atar.
NOT_REQUIREDEnumKullanıcı, bu komut dosyasına şu anda ihtiyaç duyduğu tüm yetkilendirmeyi verdi.