Enum AuthMode

AuthMode

Tetiklenen bir işlev aracılığıyla Apps Komut Dosyası'nın hangi yetkili hizmet kategorilerini yürütebileceğini tanımlayan bir numaralandırma. Bu değerler, tetiklenen işlevlerde etkinlik parametresinin (e) authMode özelliği olarak gösterilir. Daha fazla bilgi edinmek için eklentiler için yetkilendirme yaşam döngüsü kılavuzuna bakın.

Bir enum'u çağırmak için üst sınıfını, adını ve özelliğini çağırırsınız. Örneğin, ScriptApp.AuthMode.CUSTOM_FUNCTION.

function onOpen(e) {
 var menu = SpreadsheetApp.getUi().createAddonMenu();
 if (e && e.authMode == ScriptApp.AuthMode.NONE) {
  // Add a normal menu item (works in all authorization modes).
  menu.addItem('Start workflow', 'startWorkflow');
 } else {
  // Add a menu item based on properties (doesn't work in AuthMode.NONE).
  var properties = PropertiesService.getDocumentProperties();
  var workflowStarted = properties.getProperty('workflowStarted');
  if (workflowStarted) {
   menu.addItem('Check workflow status', 'checkWorkflow');
  } else {
   menu.addItem('Start workflow', 'startWorkflow');
  }
  // Record analytics.
  UrlFetchApp.fetch('http://www.example.com/analytics?event=open');
 }
 menu.addToUi();
}

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
NONEEnumYetkilendirme gerektiren hizmetlere erişime izin vermeyen bir mod. Bu mod, bir eklenti onOpen(e) basit tetikleyicisi yürüttüğünde ve kullanıcı farklı bir belgeye eklenti yüklediğinde ancak söz konusu eklenti mevcut dokümanda kullanılmadığında ortaya çıkar.
CUSTOM_FUNCTIONEnumÖzel e-tablo işlevlerinde kullanılmak üzere sınırlı bir hizmet alt kümesine erişim sağlayan mod. E-tablo hizmetine salt okuma erişimi dahil olmak üzere bu hizmetlerden bazıları normalde yetkilendirme gerektirir ancak özel bir işlevde kullanıldığında yetkilendirme olmadan izin verilir. Özel işlevler etkinlik parametresi içermediğinden bu değer hiçbir zaman döndürülmez. Yalnızca özel işlevlerin kendi yetkilendirme modunda çalıştığını göstermek için belgelenir.
LIMITEDEnumSınırlı bir hizmet alt kümesine erişim sağlayan mod. Bu mod, NONE için açıklanan durum hariç olmak üzere, bir dokümana bağlı eklenti veya komut dosyası onOpen(e) veya onEdit(e) basit bir tetikleyicisi yürüttüğünde ortaya çıkar.
FULLEnumYetkilendirme gerektiren tüm hizmetlere erişim sağlayan bir mod. Bu mod, LIMITED veya NONE için açıklanan durumlar dışında bir tetikleyicinin sonucunda bir eklenti ya da komut dosyası çalıştırıldığında ortaya çıkar.